Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Znova 2% ?

Znova 2% ?

Aktualizované na rok 2024

Tento rok sa o Vaše 2% uchádza viac ako 18000 organizácií. Nájsť si v tejto ponuke to „svoje“, čo je hodné podporiť je veľmi náročné. Je to ako pozerať sa na nočnú oblohu posiatu hviezdami. Každá z organizácií chce byť takouto malou hviezdičkou, ktorá osvetľuje malú časť temného sveta. Vaša podpora je tiež kúskom tohto svetla. Apoštol Pavol písal do zboru vo Filipách tieto slová:

Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. (Filipanom 2:13-15)

A tak túžime spoločne s vami žiariť ako hviezdy! S Vašou podporou, jednorázovou alebo pravidelnou, môžeme, v spolupráci s kresťanskými cirkvami, zvestovať evanjelium deťom a rodinám, vystrojovať pracovníkov s deťmi a pomáhať otvárať Božie slovo každému, kto má záujem.

Pravidelnú podporu môžete urobiť priamo cez darcovský portál.

Jednorazovo nás môžete podporiť poukázaním 2% z podielu zaplatenej dane.

Viac informácii nájdete na stránke rozhodni.sk

Dôležité termíny:

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, do 15. februára daného roka.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Môžete podať v podatelni najbližšie daňového úradu alebo poslať poštou).

Ďakujeme!

Základné informácie

Údaje o organizácií:

Názov: Scripture Union Slovakia

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Legionárska 4/4404, 811 07 Bratislava

IČO: 17333636

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na webe Finančnej správy.

Tlačivo na poukázanie 2%

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

30 rokov SUSKfundraising