Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Aktivity > Služba deťom

Služba deťom

Detské kluby

Detský klub je projekt ušitý na mieru podľa potrieb mladých mamičiek, ktoré si uvedomujú zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí a túžia obdobie, ktoré je ohraničené dĺžkou materskej dovolenky, využiť čo najefektívnejšie a zmysluplne. Tri roky je z hľadiska dĺžky ľudského života temer zanedbateľné obdobie, avšak prvé tri roky života dieťaťa je to najdôležitejšie obdobie vôbec.

Cieľom je vytvoriť priestor, kde mamičky môžu s malými deťmi (do 5 rokov) prísť, kde môžu zažiť ovzdušie dôvery a priateľstva a spoluvytvárať komunitu, ktorá má spoločný cieľ (výchova a vzdelávanie detí), kde každá matka môže zdieľať vlastné skúsenosti, hľadať riešenia na problémy, s ktorými sa stretáva nielen pri výchove detí, ale aj vo vlastnom osobnom živote.

 

Scripture Union Slovakia spolupracuje s detskými klubmi v Bratislave a okolí a ponúka podporu pri rozbehu podobných klubov kdekoľvek na Slovensku.

Na základe skúseností s malými deťmi vznikla publikácia Ježko Ferko objavuje svet, kde môžu záujemci o podobnú prácu nájsť praktické rady, ako klub založiť, scenáre na motivačné divadielka a námety ručné práce.

Ježko Ferko objavuje svet

Aktuálne kluby:

MAMIklub vo Sv.Jure

Iné kluby:

Detský klub Benjamín

 

Tábory

Scripture Union Slovakia organizovalo letné pobyty pre rôzne vekové kategórie od roku 1993. Pobyty majú vzdelávací charakter a sú vyvrcholením celoročnej práce s mladými ľuďmi.

Od roku 2019 neorganizujeme letné tábory.

Viac info nájdete na blogu.

História

Rodinné tábory v rokoch 1993-2000

Rodinné tvorivé dielne r.2001

English Bible camp od roku 2001 do 2017

Tábory pre teenagerov: fit4life  od roku 2007 do 2018

Medzinárodné projekty: SKramble (2005, 2006, 2008), TeenGames (2008-2014)

30 rokov histórie

SKramble bol bilaterárny výmenný mládežnícky projekt, uskutočnený tri krát v spolupráci SU England&Wales v rokoch 2005-2008, striedavo na Slovensku a vo Veľkej Británii.

TeenGames je medzinárodný projekt pre teenagerov, orientovaný na šport a hry, zameraný na budovanie hodnôt a prepojenie športových a životných zápasov. Projekt sa realizuje každý rok od r.2008, vždy v inej krajine Európy. Doteraz sa TeenGames uskutočnili v Grécku, Srbsku, Bulharsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Poľsku, vo Švajčiarsku, Francúzsku a Rumunsku.