Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Aktivity > Detský klub

Detský klub

Detský klub je projekt ušitý na mieru podľa potrieb mladých mamičiek, ktoré si uvedomujú zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí a túžia obdobie, ktoré je ohraničené dĺžkou materskej dovolenky, využiť čo najefektívnejšie a zmysluplne. Tri roky je z hľadiska dĺžky ľudského života temer zanedbateľné obdobie, avšak prvé tri roky života dieťaťa je to najdôležitejšie obdobie vôbec.

Cieľom je vytvoriť priestor, kde mamičky môžu s malými deťmi (do 5 rokov) prísť, kde môžu zažiť ovzdušie dôvery a priateľstva a spoluvytvárať komunitu, ktorá má spoločný cieľ (výchova a vzdelávanie detí), kde každá matka môže zdieľať vlastné skúsenosti, hľadať riešenia na problémy, s ktorými sa stretáva nielen pri výchove detí, ale aj vo vlastnom osobnom živote.

 

Scripture Union Slovakia spolupracuje s detskými klubmi v Bratislave a okolí a ponúka podporu pri rozbehu podobných klubov kdekoľvek na Slovensku.

Na základe skúseností s malými deťmi vznikla publikácia Ježko Ferko objavuje svet, kde môžu záujemci o podobnú prácu nájsť praktické rady, ako klub založiť, scenáre na motivačné divadielka a námety ručné práce.

Ježko Ferko objavuje svet

Aktuálne kluby:

MAMIklub vo Sv.Jure

Iné kluby:

Detský klub Benjamín

Klub Slniečko