Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Kto sme > Ochrana detí

Ochrana detí

Ochrana dieťaťa, bezpečnosť a starostlivosť sú zodpovednosťou každého človeka. Našou kresťanskou povinnosťou a súčasťou záväzku SU je dbať na citové, fyzické, intelektuálne a duchovné blaho detí v našej starostlivosti. Ide o viac ako len splnenie minimálnych noriem zákona pri bezpečnosti a ochrane detí.

Zásady ODBS odrážajú pracovné princípy SU, v ktorých vyhlasujeme, že: „Naším cieľom je šíriť Božiu dobrú zvesť deťom … nielen slovami, ale aj budovaním láskyplných vzťahov s nimi“ a … „máme špeciálnu zodpovednosť za deti … ktoré sú … zneužívané.“

Okrem toho odrážajú zámer a normy Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Tieto práva zahŕňajú: „ochranu pred akoukoľvek formou zneužívania dieťaťa, zanedbávania, využívania a krutého zaobchádzania“.

 

Vyhlásenie Scripture Union o záväzku k deťom

SU verí, že každé dieťa je jedinečná ľudská bytosť, ktorú Boh stvoril na svoj obraz a zaslúži si lásku a rešpekt.

  1. Každé dieťa má byť fyzicky v bezpečí.

Preto vykonáme príslušné kroky, aby sme predišli fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu a podporíme dodržiavanie bezpečnosti.

Každé národné hnutie sa musí oboznámiť s aktuálnymi zákonnými požiadavkami „o povinnosti starostlivosti“, ktoré stanovili ich národné alebo miestne orgány.

  1. Každé dieťa má byť citovo v bezpečí.

Preto zaistíme, aby sa každé dieťa cítilo cenné a začlenené, a že jeho/jej názory sú vypočuté a rešpektované.

  1. Každé dieťa je jedinečné vo svojom rozsahu schopností a v tempe svojho intelektuálneho vývoja, vo svojom kultúrnom a rodinnom prostredí a vo svojom duchovnom a/alebo cirkevnom prostredí.

Preto si budeme vážiť rozdiely jednotlivcov a chrániť dieťa pred výsmechom a predsudkami. Budeme citliví ku kultúrnemu prostrediu každého dieťaťa a zohľadníme vhodný výber jazyka, aktivít a spôsobu, akým sa k nemu/nej vieme priblížiť. Budeme rešpektovať túžby a práva ich rodičov a opatrovateľov.

  1. Každé dieťa si zaslúži zažiť dobrú správu o Ježišovi Kristovi.

Preto sa budeme usilovať odzrkadľovať Božiu starostlivosť pre všetky deti za každých okolností. Budeme šíriť Božiu zvesť bez manipulácie, netrpezlivosti alebo nátlaku.