Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Ako a komu dať 2%

Ako a komu dať 2%

Aj tento rok sa o Vaše 2% uchádza viac ako 17000 organizácií. Každý rok je ich viac a vieme, že naša schopnosť osloviť nových darcov je veľmi obmedzená. Predsa sa každý rok o to snažíme a pozývame Vás aj týmto k spoločnej službe. Našou túžbou je spoločne rásť vo viere, čerpať z Božieho Slova a plniť poverenie, ktoré máme od Pána Ježiša: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch.“ Matúš 28:19

S Vašou podporou, jednorázovou alebo pravidelnou, môžeme, v spolupráci s kresťanskými cirkvami, zvestovať evanjelium deťom a rodinám, vystrojovať pracovníkov s deťmi a pomáhať otvárať Božie slovo každému, kto má záujem.

Pravidelnú podporu môžete urobiť priamo cez darcovský portál. Pri vyplnení dotazníka môžete získať aj malý darček.

Jednorazovo nás môžete podporiť poukázaním 2% z podielu zaplatenej dane.

Ďakujeme!

Základné informácie

Údaje o organizácií:

Názov: Scripture Union Slovakia

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Legionárska 4/4404, 811 07 Bratislava

IČO: 17333636

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

30 rokov SUSKfundraising