Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Buďte ako deti

Buďte ako deti

Čo znamená byť ako deti?

Čo vás prvé napadne? Deti sú úprimné, dôverčivé, bezprostredné, milujúce, nevinné, bez predsudkov, otvorené, tvorivé, dôležité,  …. doplňte, čo ešte pozitívne vám zíde na um.

Skúste však túto otázku položiť staršiemu súrodencovi, alebo teenagerovi. Aká by bola ich odpoveď? Deti sú otravné, drzé, rozmaznané, príliš zvedavé, protivné, náročné, ukričané, únavné, nedôležité, iba zavadzajú ….

Akú vlastnosť mal na mysli Ježiš, keď v 18.kapitole ev. podľa Matúša povedal: „Buďte ako deti!“ ? Mal na mysli tú ich dôverčivosť, nevinnosť, perspektívu rastu alebo zvedavosť, či drzosť?

Niekedy prehliadame, že Ježišova výzva k tomu, aby sme boli ako deti prichádza po zvláštnej otázke učeníkov: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? Nie je to zvláštne, že po skúsenosti na vrchu premenenia riešia otázku postavenia? Alebo práve preto? A túžia vyrovnať sa raz Mojžišovi a Eliášovi?

Odpoveďou je však dieťa, ktoré Ježiš stavia uprostred nich a hovorí, že kto sa pokorí ako toto dieťa, ten bude najväčší v nebeskom kráľovstve.

No neviem akú skúsenosť máte s deťmi vy, ale dieťa a pokorné? Mám pred očami deti v triede, v besiedke či v klube a rozmýšľam, ktoré z nich by som označila za pokorné.

Sú skúsenosti, ktoré sú neprenosné. Ako sa hovorí, kto nezažil nepochopí. A k takémuto bytostnému pochopeniu som sa nedávno priblížila. Do rodiny nám totiž pribudla nová bytosť. Nový človiečik. Zázrak nového života. Náš prvý vnuk.

Keď som ho prvýkrát držala v náručí, ten dokonalý uzlík nového stvorenia, vtedy som to pochopila. Tento nový človiečik, totálne závislý od mamy a starostlivosti rodičov je obrazom dieťaťa, ktoré mal na mysli Ježiš. Absolútna závislosť je tou pokorou, ktorou sa stávame najväčšími v božom kráľovstve. Závislosť na ňom samom, úplná odovzdanosť Kristovi je jedinou podmienkou vstupu do božieho kráľovstva.

Malé deti sú zraniteľné a úplne závislé od druhých. Pohoršiť, zraniť týchto najmenších je v očiach Krista veľmi vážny problém. Čo je však pohoršenie, ktorým deťom môžeme ublížiť? Pohoršenie je to, pre čo strácame vieru. Alebo, v prípade detí, je pohoršením to, že im bránime či neumožníme počuť evanjelium?

V 18.kapitole Matúša vidíme dieťa aj stratenú ovcu na jednom brehu. Obe sú úplne závislé na Pastierovi. Obe potrebujú starostlivosť a záchranu. Jedinou cestou záchrany je most kríža. Aj to najmenšie, najkrajšie a najnevinnejšie bábätko potrebuje počuť správu o Dobrom Pastierovi, o Bohu, ktorý je láska, o hriechu, ktorý nás od tejto Lásky delí a o kríži, ktorý je jedinou cestou k Bohu.

Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.Natália Luptáková

Tento článok vyšiel v časopise Dialóg 4/2018

Biblia