Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Prečo Scripture Union? Pár slov od Johna Stotta

Prečo Scripture Union? Pár slov od Johna Stotta

John Stott (27. 4 1921 – 27. 7 2011) bol britský kazateľ a teológ, jeden z vodcov britského a svetového evanjelikálneho hnutia. V rokoch 1959-1991 bol osobným kaplánom Alžbety II. Ku knihe o vzniku a histórii hnutia Scripture Union napísal predslov, ktorý výstižne vystihuje podstatu misie Scripture Union.J stott quote

Je niekoľko dôvodov, prečo som s nadšením súhlasil napísať úvod ku knihe Nigela Sylvestra (God’s Word in a Young World) o fascinujúcej histórii Scripture Union.

Prvý dôvod je osobný. Bol to práve pracovník Scripture Union reverend E.J.H.Nash, ktorý mi ukázal na cestu za Kristom. Spôsob, akým kázal evanjelium vo mne vzbudilo túžbu spoznať Krista osobne a tak mi predstavil cestu spasenia a keď som spoznal Krista, podporoval ma na modlitbách a verne ma viedol do kresťanskej služby a dával mi príležitosti, na ktoré som bol sotva pripravený.

Druhý dôvod je teologický. Dva základné dôrazy služby Scripture Union sú služba deťom a dôležitosť denného čítania Biblie. Sú to práve tieto dve oblasti, v ktorých môžeme nasledovať Krista. Ježiš miloval deti, pozýval ich k sebe a varoval všetkých, ktorí by im v tom chceli brániť alebo pohoršiť ich. Ježiš tiež zdôrazňoval, že život a zdravie ľudskej bytosti nezávisí iba na fyzickom chlebe, ale na Božom slove.

Tretím dôvodom sú strategické princípy Scripture Union. Keď sa toho hnutie, ktoré sa zrodilo v Anglicku, začalo rozširovať do iných krajín sveta, ľahko sa mohlo stať, že sa zvrhne na imperialistickú misiu, pevne kontrolovanú z veliteľských pozícii v Londýne. Dôležitý krok k decentralizácii sa realizoval v roku 1960, keď sa Scripture Union stalo medzinárodnou rodinou nezávislých národných hnutí. Jedným z ovocí tohto rozhodnutia bol nárast počtu obdarovaných a oddaných miestnych vodcov.

Mojim štvrtým dôvodom je schopnosť Scripture Union citlivo reagovať na meniacu sa kultúru. Všetko to začal anglický aristokratický gentleman, ktorý napísal biblický text do piesku na pláži v Llandudno, v severnom Walese pre deti z vyššej spoločenskej vrstvy, ktoré tam boli na prázdninách. Bolo viac podobných viktoriánskych spolkov, ktoré však odmietali zmenu a netrvalo dlho, kým prerástli svoj zmysel a zanikli. V angličtine máme známe slovné spojenie, ktoré hovorí, že z hnutia sa stal pomník (the movement became a monument). To sa však nestalo v prípade Scripture Union. Naopak, vzniklo celosvetové hnutie, ktoré zasahuje mladých ľudí z každého prostredia, rozvíja extrémne diverzifikovaný program, reaguje na súčasné výzvy v tej ktorej krajine a používa moderné vyučovacie prostriedky.

Pokiaľ ostane Scripture Union zakorenené v Písme a citlivé na potreby konštantne sa meniaceho sveta, má v Bohu veľkú budúcnosť.

John_stott

John Stott, 1984

Článok bol uverejnený aj v mesačníku Dialóg. ako súčasť obsiahnejšieho materiálu o histórii Scripture Union.

150 rokov SUBiblia