Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Adventný kalendár

Adventný kalendár

Adventné kalendáre nám pomáhajú odrátavať dni do Vianoc, dni, ktoré sú časom prípravy a čakania. Sú plné malých sladkých potešení na každý deň pre deti, majú im pripomenúť, že na koniec príde niečo oveľa lepšie a väčšie. Alebo sú ponukou urobiť 24 užitočných veci pre iných, 24 nápadov, ako sa vecí vzdávať, zoznamom 24 inšpiratívnych myšlienok, či 24 námetov na dobré skutky. Čo môžem urobiť ja.

Advent je však časom, ktorý je predovšetkým o tom, čo hovorí Boh. Čo pripravuje Boh. Čo si myslí Boh. Čím nás chce prekvapiť Boh. A hoci je to čas, v ktorom si viac uvedomujeme, ako tomu všetkému nerozumieme, Boh nás nenecháva v tme. Každý príbeh Biblie predsa hovorí o Tom, na ktorého počas Adventu čakáme. Každým príbehom nám Boh zjavuje seba, svoj charakter, svoje zámery, svoj plán. Boh sa nám zjavuje v štyroch svetlách adventu, v otvorenosti, bdelosti, trpezlivosti a smelosti.

 

OTVORENOSŤ: Boh ukazuje svoju slávu a moc

Boh otvára svoje ústa a slovom tvorí svet. Slovo prichádza na svet. Otvorene zjavuje svoju slávu. Otvárajme Písmo a majme otvorené oči aj uši, aby sme videli a počuli, čo nám Boh hovorí.

 

(NE)TRPEZLIVOSŤ: Človek sa búri voči Bohu

Boh je trpezlivý, čaká, kým porozumieme. A vie, že naša trpezlivosť je o ničom. Každá stránka jeho Slova kričí o jeho Sláve a ja kričím späť, že chcem všetky jeho sľuby hneď. A Boh čaká, trpezlivo, kým sa vykričím.

BDELOSŤ: Boh odhaľuje svoj plán záchrany

Boh bdie. V biblických príbehoch často prichádza v zjaveniach a snoch. Zjavuje svoje zámery, svoje myšlienky. Pozýva súčasne k odpočinku ako aj k bdelosti. K rozmýšľaniu nad jeho Slovom vo dne aj v noci.

SMELOSŤ: Boh nás pozýva k sebe späť

Boh ponúka smelú dôveru, v ktorej nás pozýva späť do svojej prítomnosti v prekvapivom príbehu Vianoc. Ako vtedy, tak aj dnes, sú to dni plné neistoty, no jeho Slovo je plné prekvapení a nádeje na každý deň.

 

Adventné aktivity s Jednými príbehom

 1. Vyberte si náhodný obrázok zo základnej sady a porozmýšľajte:
  1. Ako Boh ukazuje svoju slávu a moc v tomto príbehu? Akú božiu vlastnosť môžeme spoznať v tomto príbehu? Čo nám tu Boh hovorí?
  2. Ako Boh odhaľuje svoje plány? Ako je tento príbeh súčasťou veľkého božieho príbehu záchrany?
  3. Hovorí tento príbeh o vzbure človeka voči Bohu? Ako Boh rieši problém hriechu v tomto prípade?
  4. Čo urobil Boh v tomto príbehu, aby sme sa mohli k nemu vrátiť?
 1. Roztrieďte kartičky do štyroch kategórií, diskutujte o tom, kam patria: (niektoré kartičky sa hodia do viacerých kategórii)
  1. Boh ukazuje svoju slávu a moc
  2. Človek sa búri voči Bohu
  3. Boh odhaľuje svoj plán záchrany
  4. Boh nás pozýva k sebe späť
 1. Vyberte kartičku Betlehem a umiestnite ju do prostriedku pomyslenej časovej osi. Hráči striedavo ťahajú z kopy a umiestňujú kartičky pred alebo po narodení Pána Ježiša. Aktivita je vhodná aj pre menšie deti, ak triedime obrázky iba na dve kategórie. So staršími deťmi vytvoríme celú časovú os.

 

 1. Každý hráč si vytiahne kartičku a umiestni na papier. Dokreslíme celú scénu príbehu tak, aby ostal biely iba jeden štvorček na umiestenie kartičky. Výkres môžeme následne použiť ako hádanku, aký dôležitý prvok na obrázku chýba.

 

 1. Vyberte si jednu kartičku a poskladajte scénu z príbehu z lega. Alebo nájdite vhodné pozadie, ktoré sa hodí k príbehu. Scénu odfoťte a pošlite nám ju. Prípadne zdieľajte na sociálnych sieťach #pexesojedenpribeh

 

Prajeme Advent plný otvorenosti, bdelosti, trpezlivosti a smelosti v prítomnosti Slova, ktoré prišlo na Vianoce medzi nás. Rozprávajte si tento príbeh navzájom jeden druhému na povzbudenie.

Ak ešte nemáte biblickú hru, ktorá je viac ako pexeso, kliknite na Jeden príbeh.

adventBibliaVianocevisual aid