Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > 150 rokov – nájdeme 150 darcov?

150 rokov – nájdeme 150 darcov?

Tento rok si medzinárodná organizácia Scripture Union pripomína 150 rokov od jej vzniku. Ako to všetko začalo?

2. júna 1867 priviedol Josiah Spiers 15 detí z nedeľnej školy na veľké stretnutie do kostola John Street Chapel v londýnskej časti Islington. Netušil, že toto stretnutie zmení jeho život. V kostole bolo zhromaždených asi 1000 ľudí. Ale boli to úplné iné bohoslužby na aké bol zvyknutý. Vo vtedajšej viktoriánskej dobe platila zásada: Deti v kostole môžeme vidieť, ale nie počuť. Úlohou detí bolo sedieť v kostole ticho, počúvať dlhé kázne pre dospelých a byť ticho. Ale tentokrát to bolo niečo úplne iné. Spievali sa jednoduché veselé piesne, príhovor bol pre deti zaujímavý, zrozumiteľný a dokonca niekedy aj zábavný! Kazateľ stál mimo kazateľnicu, dával deťom otázky a povzbudzoval, aby sa zapojili. Začala sa úplne nová éra v prístupe zvestovania Krista deťom.josiah spiersAugust 1868. Počas dovolenky v mestečku Llandudno, v severnom Welse, Josiah Spiers napísal do piesku na pláži slová „Boh je láska“ a povzbudil deti, aby písmená vyzdobili mušľami a morskou trávou. Aktivity s deťmi robil na pláži každý deň, ktoré si žiadali vždy ďalšie a ďalšie biblické príbehy. Na konci dovolenky uskutočnil neformálne zhromaždenie na pláži pre všetkých, ktorí mali záujem. Josiah kázal z lode a na brehu ho počúvali asi 300-400 ľudí. Tak sa zrodila prvá plážová misia.

Keď Josiah Spiers zdedil menší majetok, zanechal svoju prácu úradníka a do konca života pracoval bez nároku na mzdu v službe deťom.

Tom Bishop začal s podobnými stretnutiami pre deti v južnej časti Londýna. Tieto stretnutia sa začali  konať pod spoločným názvom CSSM (Children´s Special Service Mission – Misia pre špeciálnu službu deťom)

Annie Marston na severe Anglicka mala zas túžbu povzbudzovať deti v nedeľnej škole (besiedke), aby si denne čítali Bibliu. Pomoc prisľúbila CSSM a prvé biblické záložky Scripture Union pre deti s rozpisom denného čítania sa objavili 1.apríla 1879 a záujem prejavilo 6000 členov hnutia.

Toto boli malé začiatky misie, ktorá prerástla do medzinárodného hnutia pôsobiaceho vo viac ako 130 krajinách sveta. Hlavným cieľom je v spolupráci s cirkvami zvestovať evanjelium cez Božie slovo a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom cez Bibliu a modlitbu, aby mohli prísť k osobnej viere v Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať.
Každé národné hnutie hľadá čo najvhodnejší spôsob na realizáciu tohto cieľa v závislosti od kultúrneho a sociálneho prostredia, na základe aktuálnych potrieb detí a mládeže, ktorým zvestujeme evanjelium. V Kanade organizujú športové tábory, v Austrálii slúžia ako školskí kapláni, v Peru sa starajú o deti žijúce na uliciach, v Grécku slúžia starým ľuďom v domove dôchodcov, v Rakúsku stretnete biblickú maringotku, v Bulharsku môžete súťažiť v biblických znalostiach.
Či používame flanelografy alebo mobilné aplikácie, cieľom ostáva to isté: zvestovať evanjelium a otvárať Bibliu takým spôsobom, aby sme sa v nej deti či dospelí stretli s Bohom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sú na tejto ceste s nami už od roku 1991, kedy vzniklo Scripture Union Slovakia. Túžime naďalej slúžiť spôsobom, ktorý je potrebný a pomáha ostatným cirkevným zborom v šírení evanjelia, či už sú to tábory pre deti a teenagerov, kluby pre mamičky s deťmi alebo kreatívne nápady na vyučovanie.
Našu službu môžete podporiť modlitebne aj finančne. Našou výzvou v tomto jubilejnom roku je získať 150 pravidelných darcov, ktorý nám budú mesačne posielať aspoň 5€. Pridáte sa?
Môžete tak urobiť tu: SK66 3100 0000 0040 0029 4705

Ďakujeme.

Ako malý darček vám prikladáme obrázok na vyfarbenie.
Stiahnite si omaľovánku „God is love“ (Boh je láska), ktorú môžete vymaľovať spoločne s deťmi na besiedke, na biblickej skupinke, či doma. Fotku vymaľovaného obrázku nám pošlite mailom na adresu scripture.news@gmail.com.
GodIsLove

150 rokov SUBiblia