Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Zlomené sny

Zlomené sny

Veľkonočná Rút

Musím priznať, že som veľmi dlho nerozumela knihe Rút. Napriek tomu, že som počula veľa úvah o Rút, o Noemi, o Boazovi a o ich mieste v Kristovom rodokmeni. Príbeh sa stáva pre vás silným len vtedy, ak sa viete stotožniť s niektorou postavou príbehu. A ja som sa v tomto príbehu nenašla. Nerozumela som Rút, prečo odchádza zo svojho rodného kraja a upodozrievala som ju, že mala so svojou rodinou konfliktné vzťahy a jej odchod s Noemi bol vlastne útekom. Nerozumela som pretrvávajúcej horkosti Noemi, aj keď sa už vrátila a doma ju milo privítali. A určite si spomeniete, sestry, na nejedno ženské stretnutie, kde sa príbeh Rút a Noemi rozoberal ako žiarivý príklad vzťahu medzi svokrou a nevestou. Ale o čom v skutočnosti hovorí celá kniha Rút?

Hlboký význam tejto knihy sa mi odkryl až nedávno, keď som zistila, že kniha Rút je veľkonočným príbehom. Ilustruje celý Veľký Boží príbeh, príbeh prijatia skrze vykúpenie.

Moábka Rút vedela o Bohu izraelského národa len málo. Niečo z počutia, možno z histórie, niečo zažila v rodine, kam sa vydala. Aj keď, ako vnímala obraz Boha, od ktorého rodina Elimelecha utiekla, keď nastal hlad? V každom prípade, tak ako kedysi Rachab, aj jej to stačilo k tomu, že mala túžbu pridať sa k vyvolenému národu, ktorý uctieval Boha Stvoriteľa. Chce sa pridať napriek odhováraniu a nie vďaka prehováraniu. No bolo to reálne možné? Z ľudského pohľadu nie. Ani podľa zákona nie. Veď okolité národy, ako Moabčania a Ammónčania, boli prekliate až do desiateho pokolenia (Deut. 23).

A tu začína veľkonočný príbeh.

Noemi napriek svojej horkosti a žiaľu rozpoznáva, že sa blíži zmena, že tak, ako nastal v Betleheme čas žatvy, prichádza niekto, kto môže všetko vyriešiť. A nemusí pritom porušiť zákon, ide ho iba naplniť. Boaz prichádza na scénu, keď sa naplnil čas. A Noemi správne pripomína, že on túto záležitosť nenechá na pokoji a dovedie ho do úplného konca. Boaz odchádza a ide tento problém vyriešiť podľa zákona. Ak má byť Rút pripojená k vyvolenému národu, musia byť urobené legálne kroky vykúpenia. A Boaz berie túto úlohu na seba. Vedel, čo má urobiť. Musel splatiť dlhy celej rodiny. Koná tak verejne, v mestskej bráne pred svedkami. Až keď je všetko vyriešené, vracia sa späť a berie si Rút za ženu. Rút sa zaraďuje do rodokmeňa, v ktorom je Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Stáva sa matkou starého otca kráľa Dávida v období sudcov, o ktorom čítame, že si každý robil to, čo sám uznal za správne. Na tomto pochmúrnom pozadí sa Boazov skutok javí ako záblesk niečoho väčšieho.

Kristus prišiel na zem, keď sa naplnil čas. V čase, keď sa polia beleli k žatve (Ján 4:35). Prišiel, aby splnil všetko, čo bolo treba na vyriešenie toho najväčšieho problému, ktorý nám bráni pripojiť sa k vyvolenému národu. A týmto problémom je hriech. Kristus vedel, čo má urobiť. Musel vymazať dlžobný úpis. Koná tak verejne za mestskými hradbami Jeruzalema, na kríži, pred svedkami. Až keď je všetko vyriešené, Kristus sa vracia späť a berie si svoju Nevestu.

Ale Ženích neprichádza. Mladá nevesta je pripravená v svadobnom rúchu, družičky s olejovými lampami lemujú cestu. Kde je Ženích? Kam odišiel?

Židovská tradícia zásnub nám pomôže pochopiť, čo Pán Ježiš myslel tým, keď hovorí:

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?   Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. (Ján 14:2)

Podľa židovskej tradície, snúbenec po zásnubách odchádza do domu svojho otca, aby pristaval k rodičovskému domu izbu, v ktorej bude so svojou vyvolenou bývať. Toto obdobie trvalo asi rok a počas tohto obdobia sa so svojou snúbenicou nevidel. Ona mohla len čakať na tú chvíľu, ktorej presný čas nevedela, keď sa ženích so sprievodom družbov vydá na cestu k nej, aby si ju odviedol domov, ktorý pre ňu pripravil.

Kde je teda Ženích? Odišiel. A priznajme si, áno, cítime sa tak, že Ženích tu nie je. Ale to, čo vieme je, že dal všetko legálne do poriadku a odišiel so slovami: Nech sa vám srdce neznepokojuje! Áno, prídem čoskoro!

A my aj túto Veľkú noc voláme: Amen, príď, Pane Ježišu.

Natália Luptáková

suchý strom

Inšpirované knihou Larryho Craba: Zlomené sny

BibliaVeľká noc