Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Prvého dňa prvého mesiaca…

Prvého dňa prvého mesiaca…

Prvý január je taký zvláštny deň. Okrem toho, že sa prepisuje posledná číslica letopočtu a ľudia nejdú do práce, sa nič výnimočné nedeje. Čo je zvláštne na prvom dni prvého mesiaca?

Biblia nám niekoľkokrát pripomína, aby sme nezabúdali na udalosti, ktoré sme prežili, hlavne udalosti, ktoré sú významne spojené s božou milosťou a ochranou. Sú to pomyselné aj reálne pamätníky, ktoré ľudia stavali počas histórie na pamiatku významných víťazstiev ale aj tragédii. Rôzne sviatky a pamätné dni sú nepravidelne porozhadzované v kalendári počas roka. Udialo sa niečo významné prvého dňa prvého mesiaca v pradávnom biblickom príbehu?

Krátky prieskum vás možno prekvapí.

Genesis 8:13

V šesťstoprvom roku v prvom mesiaci na prvý deň mesiaca voda na zemi vyschla. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý.

Ezdráš  7:9-10

Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň piateho mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš si totiž zaumienil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy.

Obidva biblické texty sa týkajú zmeny pobytu. Noach otvára strechu, vidí, že zem vyschla a môže vystúpiť z korábu a nanovo osídliť zem. Ezdráš odchádza z Babylonu a vracia sa do Jeruzalema s poslaním obnoviť chrám a učiť ľudí boží zákon.

Čo majú tieto dva príbehy spoločné? Život pred a po už nikdy nebude rovnaký. Po potope sa zrejme zmenili klimatické podmienky a výrazne sa skrátil ľudský život. Izraelský národ hlboko poznačil život v exile a návrat do zasľúbenej zeme bol novým začiatkom pre celý národ.

1.január tiež predeľuje náš čas na život pred a po. V čom sa bude líšiť? Čo bude iné? Skúsme spolu s Noachom otvoriť strechu, rozhliadnuť sa navôkol a spolu s Ezdrášom sa rozhodnime skúmať Božie slovo a plniť ho.

Lebo prvého dňa prvého mesiaca…

Sneh

Biblia