Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Baránok

Baránok

Biblia je popretkávaná témami, ktoré nám v rámci celého príbehu vždy nanovo odhaľujú a vysvetľujú podstatu Boha a jeho úmysel. Jednou z takýchto tém je symbol baránka. Ale nie je to romantický obraz jahniatka pasúceho sa na zelenej tráve a poskakujúceho pomedzi narcismi a tulipánmi. Je to baránok, ktorý je nádherný a dokonalý, ale predsa určený na zabitie. Baránok trpiaci a umierajúci. Baránok, ktorý zomiera nespravodlivo, lebo je na neho položená vina niekoho iného. Nerozumieme tomu ani na vrchu Mória s Abrahámom, ani v Egypte, ani v chráme pri spaľovaných obetiach. Stále je nám viac ľúto toho baránka, ako toho, čo nám tieto obrazy naliehavo rozprávajú.

Ten baránok zomiera namiesto teba. Tých baránkov na oltári zomrelo mnoho, a aj keby tieto rituálne obete pokračovali v našich chrámoch aj dnes, nestačili by na pokrytie všetkých neprávostí a zla, ktorého je človek schopný. Ty si ten, kto nemá nárok na ďalší deň. A predsa si tu. Pozeráš sa na skazu a smrť. Ale predsa! Bol jeden Baránok, ktorého smrť bola dostatočná, pretože bol silnejší ako smrť. Sám Boží Baránok, Boží Syn, Boh sám. Zomiera, aby žil. Aby si žil. Žiješ, ak si to ty, ktorý vie, že nemá nárok na ďalší deň.

„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Ján 1:29

BibliaVeľká noc