Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Biblia > Štúdium Biblie

Štúdium Biblie

Biblické myslenie od začiatku do konca. Biblia je podstatou našej misie. Zaoberať sa božím Slovom a služba deťom a mladým ľuďom sú dôležité biblické princípy z ktorých vychádzame. Zo Starého aj Nového zákona je zrejmé, že Boží ľud má niečo, s čím sa má deliť. A tým niečim je Veľký Boží príbeh, ktorého sme súčasťou. A čo viac, Biblia formuje rozvíjanie našich metód práce. Keď vytvárame nové spôsoby šírenia Dobrej správy pre mladú generáciu, starostlivo konfrontujeme naše myslenie biblickými princípami.

Bibliu môžete jednoducho čítať aj online na www.biblia.sk.

Essential 100 je projekt čítania Biblie, založený na starostlivo vybraných 100 biblických pasáží (50 zo Starého a 50 z Nového zákona). Texty vytvárajú dobrý základ k dobrému porozumeniu komplexného Biblického príbehu od knihy Genesis až po Zjavenie.

Osobný plán čítania na stiahnutie ako príloha.

Viac: http://www.scriptureunion.co.uk/free-downloads.html

Interaktívna tabuľka E100 textov

 • Na počiatku
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Abrahám, Izák a Jákob
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Príbeh Jozefa
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Mojžiš a Exodus
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zákon a zem
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sudcovia
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Vzostup Izraela
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pád Izraela
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Žalmy a Príslovia
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Proroci
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Živé Slovo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ježišovo učenie
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ježišove zázraky
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Kristov kríž
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zrodenie Cirkvi
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pavlove cesty
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pavol píše zborom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pavol píše vodcom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Učenie apoštolov
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Zjavenie
 •  
 •  
 •  
 •