Aby ste si mohli stiahnuť naše materiály, zadajte prosím Váš email. Budeme Vás tak môcť informovať o nových materiáloch a akciách. Ďakujeme za pochopenie.

Zavrieť

Blog > Tretí adventný krok

Tretí adventný krok

Trpezlivosť

Tretím krokom k vianočnej maštali je trpezlivosť. Hovorí sa, že „Trpezlivosť ruže prináša.“ Čo nám prináša trpezlivosť pred Vianocami? Hlavne deti potrebujú tej trpezlivosti čoraz viac. A rodičia vlastne tiež. Finišujeme s prípravami, nákupmi, pečením, posielaním pozdravov. Aspoň trochu viac trpezlivosti by sa zišlo!

Skúška trpezlivosti

Na začiatku vyučovania/hodiny ukážte deťom odmenu (napr. sladkosť). Podmienka toho, aby deti získali odmenu je ich trpezlivosť. Nemôžu si túto odmenu pýtať, ani o nej hovoriť. Dostanú ju na konci vyučovania. Odmena by mala byť viditeľná a vystavená celý deň deťom na očiach. Na konci vyučovania deti zhodnotia, či to bolo pre nich ťažké. Koľkokrát sa pozreli na sľúbenú odmenu? Vyrušovalo ich to počas dňa? Mali pokušenie porušiť pravidlo a vypýtať si odmenu skôr?

Miera trpezlivosti

Urobte si v triede veľkú mierku – s číslami od 1 do 10. Budete čítať otázky a deti sa musia rozhodnúť, aká je ich trpezlivosť v jednotlivých situáciách. 1 je pokojný a trpezlivý, 10 znamená mega netrpezlivý.

Príklady situácii:

1. Čítaš napínavú knihu. Nakukneš na koniec knihy, ako to skončí?

2. Je koniec školského roka a tešíš sa na prázdniny. Počítaš dni, hodiny a minúty?

3. Tvoja teta ti dala čokoládu, aby si sa s ňou doma rozdelil s bratom. Počkáš kým prídeš domov, alebo zješ svoju polovicu už po ceste domov?

4. Tvoj kamarát sa chce naučiť bicyklovať – snažíš sa každý deň ho učiť, ale po týždni sa stále nič nenaučil. Vydržíš alebo sa vzdáš?

5. Pod stromčekom je hŕba darčekov, nikto nie je v izbe, začneš sa v nich hrabať a hľadať tie so svojím menom?

Vymyslite ešte ďalšie situácie.

Každý z nás má inú mieru trpezlivosti, niekedy sa musíme učiť byť trpezlivý sami alebo mať trpezlivosť s inými. Boh sľúbil Izraelskému národu záchrancu. No čakali už stovky rokov…

Adventný kalendár je pomôckou, ktorá nám pomáha byť trpezlivý a počkať do Vianoc, tešíme sa na každý jeden deň, na novú čokoládu a očakávame. Kedy potrebuješ trpezlivosť? Niekto potrebuje trpezlivosť pri upratovaní, učení, šoférovaní. Čo je pre teba ťažké, kde potrebuješ trpezlivosť ty? Písanie úloh? Cvičenie na hudobnom nástroji? Čo ešte? Ako sa môžeme cvičiť trpezlivosť?

Ak máme kalendár s vreckami, do každého vrecúška dáme niečo s vianočného príbehu. Môžu to byť jednoduché symboly alebo všetky postavy vianočného príbehu. Každý deň odhaľujeme pokračovanie príbehu a rozmýšľame, kto a ako musel prejaviť trpezlivosť.

Najviac trpezliví boli asi Simeon a Anna, čakali  veľmi dlho na príchod Spasiteľa.

Celý Izrael očakával Mesiáša, niekoho, kto im prinesie vyslobodenie. No čakali Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí od Rimanov. A prišlo malé dieťa, Ježiš, ktorý sa chcel stať Kráľom ich srdca a nie Rímskej ríše.

Čakáme na správne veci? Čo očakávame?

Advent znamená čakanie. Pred každou vecou/udalosťou, na ktorú čakáme, si môžeme urobiť malý advent. Pripraviť si malé kroky k cieľu. Cvičiť sa v trpezlivosti a naučiť sa čakať.

Adventná reťaz

Pripravte si stuhu alebo špagát a koráliky. Každý  v rodine/triede navlečie jednu korálku a celú reťaz zavesíme na viditeľné miesto. Môže nám pripomínať, že stále potrebujeme trpezlivosť, nielen pred Vianocami, ale každý deň jeden k druhému, so sebou samým, v rôznych činnostiach.

Betlehem

adventVianoce